PROJEKTY:

● ogrodów prywatnych

● nawierzchni z kostki brukowej (lub innego materiału)

● oczek wodnych

● zagospodarowania balkonów i tarasów

● zimowych ogrodów

● zielonych dachów

dastorelogo

realizuje projekty:

● przestrzeni publicznych

● placów zabaw


Cena projektu ustalana jest indywidualnie z klientem po wstępnej wizji lokalnej, uzależniona jest od wielkości,  warunków oraz skomplikowania założenia.

Projekt końcowy zawiera:

○ inwentaryzację terenu

○ koncepcję założenia

○ profesjonalne wizualizacje

○ opis koncepcji projektowej

○ zestawienie materiałów

○ wstępny kosztorys


WIZUALIZACJE:

● obiektów budowlanych

● wnętrz

● przestrzeni miejskich (tereny mpzp i inne)

● szkice szkieletowe

● schematy 3D

Cena uzależniona jest od szczegółowości wizualizacji oraz od wielkości obiektu wizualizowanego.

W cenie zawarte jest 5 szt. wybranych wizualizacji (format jpg).


OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE:

● dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cena uzależniona od wielkości obszaru objętego opracowaniem)

● dla studium (zmiany studium) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (cena uzależniona od wielkości obszaru objętego opracowaniem)


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

● dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cena uzależniona od wielkości obszaru objętego opracowaniem)

● dla studium (zmiany studium) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (cena uzależniona od wielkości obszaru objętego opracowaniem)